Piramida hrane u 21 vijeku

Moderno / U trendu

Piramida je strukturisana s obzirom na naučne spoznaje o ulogama pojedinih hranjivih tvari i potražnje organizma za njima, ali takođe odražava prehrambene navike stečene u društvu.

Šta je piramida hrane?

The food pyramid is a diet recommended by experts.Piramida hrane nije umjerena dijeta od koje se ne može odstupiti – tu je da vam omogući da odlučite šta jesti i kako uživati u dobrom zdravlju dugo vremena kao i kako ostati u dobrom fizičkom, mentalnom i intelektualnom obliku.

Kako čitati piramidu? Na dnu piramide nalaze se namirnice koje se preporučuju za jelo u najvećim količinama.

Što je više rangirana specifična hrana na piramidi rjeđe je treba jesti.

Koje su razlike između piramide hrane u XXI vijeku i ostalih prehrambenih piramida?

Piramida 21 vijeka je razvijena od strane stručnjaka na Harvard School of Public Health. Preporuke uključene su dobijene na osnovu najnovijih i najpouzdanijih rezultata istraživanja u odnosima između ishrane i zdravstvenog stanja.
Ova piramida se definitivno razlikuje od konvencionalne piramide učene u školi. Ta piramida, razvijena dugo vremena prije nego se dogodilo ikakvo značajnije dijetetsko otkriće, bila je na temelju slabih naučnih prostorija i nikada nije obnovljena u skladu s promjenom stanja stvari. To znači da će prehrambena piramida 21 vijeka biti takođe zamijenjena s boljima u budućnosti. Možemo nagađati da će nakon uzimanja u obzir rezultata svih budućih istraživanja piramida 21 vijeka izgledati potpuno drugačije!

Ali, zasad… prijatno Vam!

, ,