Kako složiti pribor za jelo na stolu

Teško je zamisliti elegantnu večeru bez stilski postavljenjog stola. Umijeće postavljanja tanjira i pribora za jelo, u skladu sa dobrim manirama je vještina koja se mora učiti. To je vrsta ceremonije za koju bi se svi trebali pripremiti.